O produkcie

Załóżmy, że w naszym portfelu mamy tylko jeden fundusz akcyjny, którego wartość jednostki uczestnictwa przed kryzysem wynosiła 100 zł. Po rozpoczęciu spadków i otrzymaniu sygnału z serwisu Fundex (czerwone światło), postanowiliśmy przenieść nasze środki i kupiliśmy za zgromadzoną sumę fundusz obligacyjny, który zarobił relatywnie mało lecz nic nie stracił. Nadszedł kryzys, fundusze akcyjne poszybowały w dół. Cena jednostki uczestnictwa (j.u.) naszego funduszu akcyjnego wynosiła przed kryzysem 100 zł, obecnie spadła do 50 zł i zaczyna rosnąć - to jest moment otrzymania sygnału (zielone światło) na powrót do funduszu akcyjnego. Czas po kryzysie pokazał, że większość funduszy odrabiała lub w pełni odrobiła straty. Zakładając, że nasz fundusz stratę odrobił i znów kosztuje 100 zł, my zarobiliśmy prawie 100% w niecałe dwa lata (50zł + 100% z 50zł = 100zł). To całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę fakt, że osoba, która nie przeniosła środków w najlepszym wypadku wyszła bez strat z inwestycji. To prosty schemat mający częste odzwierciedlenie w rzeczywistości. Skoro to takie proste, dlaczego doradca mi o tym nie powiedział i „nikt tak nie inwestuje”? Odpowiedź jest łatwa– taka strategia wymaga czasu i zaangażowania w śledzenie funduszy oraz obliczanie momentów odpowiednich do przeniesienia środków! Wyjściem z sytuacji jest zarejestrowanie się w serwisie Fundex i otrzymywanie wszystkich sygnałów na adres mail-owy bądź za pomocą wiadomości sms. Czasem wystarczy jeden ruch rocznie, aby odciąć się od strat i znacznie powiększyć swoje zyski!

Cennik

Narzędzie wsparcia inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Alerty, powiadomienia, konfoguracja własnego portfela.