Platforma inwestycyjna

Nasza przyszłość finansowa nie zapowiada się zbyt dobrze, ponieważ nasz kraj posiada niewydolny system emerytalny, a stopa zastąpienia, czyli nasze emerytury będą stanowiły (w wersjach optymistycznych) około 40% naszego wynagrodzenia. Pozostają nam różne wyjścia lecz nie oczekujmy, że w dniu przejścia na emeryturę ceny w sklepach staną się dla nas dwa razy niższe. Dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoją przyszłość powstały różne produkty finansowe – jednymi z nich są coraz bardziej popularne polisy typu unit-linked.

Zacznijmy od początku - zyski z inwestowania w fundusze inwestycyjne obarczone są tzw. Podatkiem Belki, czyli podatkiem od zysków kapitałowych wynoszącym obecnie 19%. Z faktu, że długoterminowa inwestycja w jeden fundusz jest mniej opłacalna niż dokonywanie co pewien czas zmian funduszy na inne w zależności od koniunktury panującej na rynku kapitałowym, zaczęły postawać platformy funduszy inwestycyjnych, tzw. unit-linked, których główną cechą jest posiadanie w ofercie wielu funduszy inwestycyjnych opakowanych w formę polisy na życie, gdzie wartością ubezpieczenia jest wartość środków zgromadzonych na tejże „polisie”. Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele udogodnień dla inwestora, przede wszystkim:

 • Polisy unit-linked to w uproszczeniu fundusze kapitałowe (inwestycyjne) z ubezpieczeniem. Ochrona ubezpieczeniowa jest minimalna a koszt ochronny jest tak marginalny, że w praktyce nie posiada wpływu na wyniki inwestycyjne
 • brak podatku belki podczas transferu (przenoszenia) środków z funduszu A do funduszu B, C, D itd., podatek belki jest naliczany dopiero przy wyciąganiu środków z polisy
 • duża liczba funduszy zdywersyfikowanych zarówno pod względem aktywów (fundusze pieniężne, obligacyjne, mieszane, akcyjne) jak i walut (PLN, EUR, USD, CHF), regionu geograficznego (fundusze inwestujące w Polsce, krajach rozwijających się np. grupie BRIC – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, ogólnoświatowe itp.) i sektorów (kamienie szlachetne, nieruchomości, sektor informatyczny itp.)
 • główną opłatą pobieraną przez Towarzystwa oferujące polisy jest opłata za zarządzanie funduszami kapitałowymi, często uzależniona od wielkości aktywów zgromadzonych na polisie. Wysokość tej opłaty wynosi zależnie od wariantu ok. 2,5% w skali roku, towarzystwa nie pobierają opłaty (manipulacyjnej) za otwarcie polisy – w przypadku czystych funduszy opłata za zarządzanie wynosi najczęściej ok. 1,5 – 4% rocznie, zaś jednorazowa opłata manipulacyjna (za możliwość ulokowania środków w funduszu) waha się od 0 do 5,5%!
 • dostęp do naszego portfela funduszy on-line, transparentność kosztów, przejrzystość polisy
 • możliwość przenoszenia pieniędzy pomiędzy funduszami bez dodatkowych kosztów i opłat, możliwość inwestycji w wiele funduszy na raz
 • inwestycje już od 200 zł miesięcznie pozwalają inwestować osobom które posiadają inne zobowiązania pieniężne, niektóre polisy mają możliwość wpłaty kilku składek na raz, przez co przez kolejne miesiące możemy zrobić sobie przerwę od wpłat. Towarzystwa umożliwiają opóźnienia we wpłatach, które muszą jednak zostać później wyrównane
 • kapitał gromadzony w ramach polisy nie jest obciążony podatkiem od spadku i darowizn
 • kapitał jest także wolny od zajęcia w drodze egzekucji sądowej w 75% jego wysokości (jedynie 25% może być zajęta przez rozporządzenie sądowe)
 • w przypadku zgonu osoby ubezpieczonej, środki są przekazywane uposażonemu bez odliczania podatku belki
 • większość polis posiada konto dodatkowe, gdzie nie musimy dokonywać regularnych wpłat i inwestować zgodnie z terminarzem wpłat, a środki możemy wypłacić w odpowiednim dla nas momencie. Środki na koncie dodatkowym możemy inwestować w inne fundusze niż na koncie regularnym

Mając na uwadze obiektywność opinii musimy podać kilka ważnych informacji związanych z polisami typu unit-linked, które każdy klient powinien znać, przed zdecydowaniem się na taki produkt:

 • polisy posiadają koszty utrzymania – główne opłaty to opłata za zarządzanie wyrażona procentowo a często także opłata administracyjna wyrażona kwotowo (np. 10 zł/ m-c), jest to szczególnie ważne na początku inwestycji, gdy nasze i tak skąpe środki są obciążone w tym momencie relatywnie dużą opłatą administracyjną (procentowy stosunek opłaty administracyjnej do wartości rachunku maleje w czasie), rozwiązaniem mogą być polisy w których można dokonać większej wpłaty (wielokrotność wpłaty miesięcznej). Po pewnym okresie czasu opłata administracyjna staje się marginalnym obciążeniem
 • polisy są z definicji produktem długoterminowym, umożliwiającym zgromadzenie kapitału na przyszłość, dlatego narzucają bardzo duże opłaty za wcześniejsze zerwanie umowy (co jest dużym plusem, gdy osoba, która inwestuje jest kuszona przez pieniądze zgromadzone na rachunku), po pieniądze znajdujące się na polisie możemy sięgnąć po upływie około 7 – 10, czasem 15 lat, zależnie od wyboru produktu
 • procent składany, na którym polegają produkty tego typu pokazuje swoją prawdziwą wartość po około 10, 15 a nawet 20 latach kiedy wartość zgromadzonych środków zaczyna lawinowo narastać, osobom młodym może być ciężko inwestować chociażby 200 zł miesięcznie, lecz według nas warto zrezygnować z kilku konsumpcyjnych pokus, gdyż nikt nie zadba o naszą finansową przyszłość, jeśli my tego nie zrobimy

Narzędzie wsparcia inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Alerty, powiadomienia, konfoguracja własnego portfela.